sansemotorisk arbejde

Bevægelse og udvikling. Christian Ejlers forlag. Begge Lise Ahlmann.
Børn der er anderledes - Hjernens betydning for barnets udvikling. Anegen Trillingsgaard m.fl. Pæd. Bogklub
Børn i gode hænder. Gitte Jørgensen og Charlotte Hagmund-Hansen. Hans Reitzels forlag. Børns udeleg – Betingelser og betydning. Patrick Grahn med flere. Forlaget Børn & Unge
Børn og Unge med Tilknytningsforstyrrelse. Tidlig Frustration. Niels Peter Rygård Forfatterforlaget 2000

På denne hjemmeside kan du læse om sanseintegration, sansemotorik, relationers betydning for børn og om mig, mine foredrag og kurser og om de forløb jeg har med børn.

Er du interesseret i at deltage i kurser om Børn og sansemotorik og sanseintegration, så hold øje med siden "foredrag/kurser". Jeg afholder kurser af forskellig varighed. Fra 1 dag til et længere varende efteruddannelsesforløb.

Når jeg behandler børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med vanskeligheder indenfor tilknytning og relationer foregår det individuelt og i tæt samarbejde med de nærmeste voksne. I mit arbejde har jeg altid fokus på at barnet kun tilbydes den nøje tilpassede mængde af sansestimuli og en nøje afstemt kontakt. Dette udspringer af viden om at det altid er afgørende for børns trivsel, at vi undgår overbelastninger og overstimulation i ønsket om at øge barnets følelsesmæssige robusthed og evne til at opfatte og bearbejde sanseindtryk.

Sider

Abonnér på RSS - sansemotorisk arbejde