Udtalelser fra kunder

Connie Nissen holder 100 foredrag/kurser om året og de er populære. 
 

"Inspirerende at teori og praksis er blevet så godt sammenkædet, at der konstant har været en rød tråd i undervisningen."

"Der har været et rigtig godt samarbejde og sammenhold på holdet."

"Rigtig godt med den meget gode rare stemning der har været."

"En dejlig vekselvirkning mellem humoristisk/alvorlig undervisning."

"Godt at alle aldersgrupper blev taget lige meget med og at de 0-3 årige kom meget mere med end jeg havde troet."