9 nov 2021

Gentofte kommunes opsamlingsdag efter online kursus om sansemotorik og relationer

Opfølgning på fleredags online kursus om sanseintegration, sansemotorik og samspil samt om fællesskabets betydning for børns udvikling 

Tilmelding desværre ikke mulig. Se på Kommende kurser eller Foreslå et kursus