25 aug 2021

Helt nyt: Fyraftensmøde for plejefamilier, familieplejekonsulenter, sagsbehandlere og pædagoger der arbejder med anbragte børn

Som noget helt særligt afholdes denne kursusaften med 2 undervisere, nemlig ergoterapeut for børn og unge Connie Nissen og psykoterapeut Malene Schiøtz som sammen vil holde oplæg om børn, der har oplevet svigt, været udsat for traumer og/eller har vanskeligheder med tilknytning.

Kursusaftenen er målrettet til plejefamilier, familieplejekonsulenter, sagsbehandlere for anbragte børn og unge, samt pædagogiske personale der arbejder med børn, der bor i plejefamilier eller på institution.

Aftenen vil give deltagerne indsigt i at se de usynlige sammenhænge, der kan være i disse børns liv og i deres adfærd.  

På denne aften vil Connie Nissen og Malene Schiøtz, komme med oplæg om, hvordan voksne forstår de børn og unge, som er så svære at forstå og hvorfor de er så svære at forstå? 

Aftenen vil veksle mellem teoretisk viden og praksisnære eksempler.

Vi vil se på sammenhænge mellem børnenes genetik og hjernens udvikling, og om hvor meget børnenes sensoriske stimuli kan betyde og hele tiden referere til børn og unges konkrete adfærdsmæssige udtryk.

Der vil være fokus på, hvorfor mange af disse børn har vanskeligheder med at foretage god og effektiv sensorisk bearbejdning.

Ligesom der vil gives faglige konkrete bud på, hvordan det skal forstås, når børn bliver ved at gentage uhensigtsmæssig adfærd.

Pris pr. deltager: 1050 kr. alt inklusiv

Sted: Mosevej 11, 4700 Næstved

Hvornår: onsdag d. 25. august 2021 kl. 17.30 - 20.00

Tilmelding senest d. 10. august 2021 kl. 12.00 på www.sansemotorik.dk

Antal pladser du ønsker at reservere.
Rækkefølge
Så vi kan sende dig bekræftelse og evt. materiale.
+45