26 nov 2019

Kursusdag for dagplejere ansat i afd Vest i Københavns Kommune

Kursusdag om dagplejens børns sansemotoriske udvikling, herunder om de 0 - 3 årige børns evne til at bearbejde sensoriske stimuli, arousalregulering og deres motoriske sikkerhed. Gode sunde samspils betydning for børn udvikling vil blive inddraget ligesom der vil være fokus på børns hjernemæssige udvikling.