14 nov 2022

Når børns nervesystemer smitter. Kursusdag i Hvidovre afholdes af Seminarer.dk

Kursusdag afholdes for Seminarer.dk om:  Når børns nervesystemer smitter

 

Seminarer.dk skriver i deres opslag:

På denne inspirerende kursusdag, hvor vi bl.a. sætter fokus på sanseintegration, sunde samspil, børns neurologiske udvikling og deres adfærd.

Med fra kurset tager du:

  • Handlestrategier til børn, som reagerer anderledes på sensoriske stimuli end forventet
  • Viden om, hvorfor sensorisk bearbejdning kan spænde ben for gode samspil
  • Viden om hjerner, nervesystemer og relationers betydning for børns trivsel

Hele kurset igennem kommer du i godt selskab med ergoterapeut Connie Nissen og psykoterapeut Malene Schiøtz

tryk her for at læse mere og for tilmelding: https://seminarer.dk/kurser/naar-boerns-nervesystemer-smitter/

Tilmelding desværre ikke mulig. Se på Kommende kurser eller Foreslå et kursus