16 jun 2021

Kursusdag om Børn med alkoholskade afholdes i Hvidovre af Seminarer.dk

Dagens udbytte - Børneneuropsykolog, Helle Kjærgård, indleder dagen med at give dig indgående viden om:

  • Alkohols påvirkning af fostret
  • FAS og FASD - de diagnostiske kategorier
  • Det nyfødte og spæde barn og dets sanser
  • Konsekvenser i forhold til den kognitive udvikling, herunder ligheder med ADHD, autisme og andre gennemgribende udviklingsudfordringer
  • Hvad vi kan gøre samt betydningen af tidlig målrettet langvarig indsats

 

På dagens anden halvdel giver Connie Nissen, ergoterapeut for børn og unge, dig et pædagogisk og praksisorienteret perspektiv på forhold i børnenes hverdag, med særligt fokus på:

  • Miljøets betydning og væsentligheden ved stabile ydre omgivelser
  • Sanseintegration og børnenes lave sensoriske tolerancetærskler
  • Arousalregulering
  • Vigtigheden af at skabe trygge samspil med børnene
  • Neurologien som grundlag for det pædagogiske arbejde med disse børn og unge

 

 

Antal pladser du ønsker at reservere.
Rækkefølge
Så vi kan sende dig bekræftelse og evt. materiale.
+45