Kommende arrangementer

Her er vores kommende aktiviteter.

28 jan 2019

Foredragsaften for personale i det socialpædagogiske arbejdsfelt og plejeforældre. Aftenen har fokus på børn og unges sansemotoriske udvikling, deres evne til at regulere sig samt tilknytningens betydning for børns udvikling.
Tilmelding sker via Jacob Bøegh Faglig sekretær | Sydjylland
tlf. 7248 6252 og mail: jab@sl.dk

31 jan 2019

Oplæg for personalet ansat på Egholt skole i Sorø vedrørende børns forskellige evne til at foretage sensoriske bearbejdning, opnå god motorisk kontrol samt evne til at fortage regulering af både følelser og vågenhed.

28 feb 2019

Foredrag for medlemmer i FOA Næstved om børn og unge. Fokus punkterne er børns behov for nær og stabil tilknytning til voksne og deres individuelle udvikling med den sensoriske og motoriske udvikling og hvordan vi bedst forstår de børn, som har vanskeligheder indenfor disse emner.

6 mar 2019

5 dages kursus for pædagoger ansat i Gentofte Kommune, hvor deltagerne får grundig indføring indenfor følgende områder: Sanseintegration, sansemotorik, børns hjerne og nervesystemet, tilknytning og samspil, aktiviteter i massevis, iagttagelser blandt egen børnegruppe som hjemmearbejde mellem alle kursus perioderne.

11 mar 2019

Kursusdag for pædagogisk personale, ansat i Aalborg Kommune om præmature børn og de udfordringer disse børn gennemgår og de hensyn disse børn har brug for. Fokus områderne vil være: børnenes umodne nervesystemer og dermed de udfordringer de har indenfor sensorisk bearbejdning. Herudover vil relationer, motorisk udvikling samt nedsat robusthed blive inddraget i løbet af dagen.

Sider