Udtalelser fra kunder

- ingen -

Connie Nissen holder 100 foredrag/kurser om året og de er populære. 
 

 


Hej Connie

Jeg har lige brug for at sige tak til dig for et skønt foredrag i Aalborg i tirsdags. Selvom det for mig er meget kendt stof, så er du bare så inspirerende, og der drypper guldkorn fra dig, lige til inspiration og brugbarhed i eget arbejde.  Du er en formidabel formidler

Vi fik mange af Brønderslev kommunens støttepædagoger og PPR folk med til foredraget ved at reklamere for vore "guru"

Var lige inde at snuse på den facebook side. Er fra nu af fast læser

 

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte

"Godt at man kan gøre meget med små ting, som kan få stor betydning inden for både sprog, motorik og rytmik."

"Vi er helt opstemte og fyldt med gode ideer eftet dit oplæg. Du er så super inspirerende og levende at høre :-)"

Hej Connie,

Tusind tak for et meget spændende, lærerigt og levende foredrag sidste tirsdag. Det har virkelig sat nogle tanker i gang omkring mangt og meget og jeg har prøvet at efterleve og integrere dine gode råd og fifs i hverdagen - noget med større succes end andet ;-)

Foredrag med børneergoterapeut Connie Nissen i Adaption og Samfund, lokalforeningen Midt – og Vestsjælland

Mandag d. 16.maj 2011 efter normal arbejdsdag, havde en lille flok fundet vej til Ringsted Sportscenter, hvor ergoterapeut Connie Nissen øste af sin store erfaring og viden om børn, der har problemer med sanseintegrationen, hvilket er måden, hvorpå vi hver især bearbejder, fortolker og reagerer på sanseindtryk.

Connie er en energisk og engageret foredragsholder, som klart brænder for sit fag og interessen for børnene. Hun har 21 års erfaring som privatpraktiserende børneergoterapeut i Næstved, hvor hun sammen med kostkonsulenten Birgitte Flensholt har egen klinik. Her har hun gennem årene set mange børn, i aldersspændet fra 0 til 17 år, med mange forskellige problemstillinger fx med tæt fysisk kontakt, motorikken og bevægelser samt leg og læring. Men også problematikker med søvn, uro og spisning fylder en del i hendes klinik. Connie har arbejdet med en del adopterede børn, og mødt de problematikker, der kan følge med, når kropsopfattelsen og sansestimuleringen ikke er helt på plads.

Nogle børn kan have svært ved at sortere og bearbejde sanseindtryk. De bliver derfor hurtigt forvirrede, angste og overstimulerede og kan ikke fastholde deres opmærksomhed, men forstyrres hurtig af andre sanseindtryk fx lyd, lys eller andet. En del adopterede børn er sensorisk sarte, og er måske pga. deres svære start i livet ekstra følsomme. Sanseindtryk og tolerancetærskler er forskellige fra menneske til menneske, og Connie hjælper ved aftenens foredrag tilhørerne med at skabe rammer og pauser, og forsøge at finde den svære balance imellem for lidt og for meget, således at børnene skærmes i en hverdag med mange indtryk, men samtidig tilbydes relevante og udviklende stimuli. Nogle børn har forsinkede reaktioner, hvilket betyder at reaktionen ofte ikke kommer umiddelbart i situationen men først senere på dagen.

 

Gode råd:

Udvis ro – det skaber ro hos barnet.

Accepter barnets grænser – vær nænsom.

Tag børnene med i daglige aktiviteter – rollemodellerne er os.

Ha fokus på en god nattesøvn og mange pauser/middagslur, da det skaber god mulighed for at integrere indtryk.

Tilknytning til nære voksne er afgørende for al udvikling.

Positiv stemning skaber hurtigere indlæring – derfor er stemningen aldrig ligegyldig.

 

Se mere på Connies hjemmeside: www.sansemotorik.dk