Børneergoterapeutisk behandling

Desværre er det ikke muligt for mig at påbegynde nye undersøgelser eller nye forløb med børn foreløbig, da kalenderen er fyldt helt op - og det er altid vanskeligt for mig at planlægge hvornår, der kommer ledige tider, da de forløb jeg har med børn kan være vanskelige at planlægge længden af.

Når jeg behandler børn med sansemotoriske vanskeligheder og børn med vanskeligheder indenfor tilknytning og relationer foregår det individuelt og i tæt samarbejde med de nærmeste voksne. I mit arbejde har jeg altid fokus på at barnet kun tilbydes den nøje tilpassede mængde af sansestimuli og en nøje afstemt kontakt. Dette udspringer af viden om at det altid er afgørende for børns trivsel, at vi undgår overbelastninger og overstimulation i ønsket om at øge barnets følelsesmæssige robusthed og evne til at opfatte og bearbejde sanseindtryk. Hos mig er alle aktiviteter derfor tilpasset det enkelte barn, hvilket medfører at jeg konstant kan - og skal - justere, graduere og korrigere den enkelte aktivitet, efter barnets reaktioner. 

Min ergoterapeutiske baggrundsviden om centralnervesystemets evne til at hæmme og fremme sanseindtryk bruger jeg konstant, ligesom jeg altid er optaget af barnets historie indenfor tilknytning og relationer. Børn, som er vokset op med omsorgssvigt og i traumatiserende miljøer har stort behov for at opleve positive samspil i et sikkert miljø. Det kan jeg tilbyde i min behandling. Formålet er at give barnet følelsen af sikkerhed, tryghed og skabe lysten til at samarbejde. Børns udvikling er afhængige af at deres nervesystem og deres hjerne modtager tilpas mængde af kontakt, omsorg, stimuli, som derigennem kan give børnene optimale mulighed for at modtage, bearbejde og integrere sanseindtryk.

Som middel til dette benytter  jeg motoriske aktiviteter, der - af barnet - vil opfattes som leg. Grundlæggende bag alle aktiviteter er den fællesnævner, at barnet vil opfatte aktiviteterne som trygge, meningsfulde og succesrige.

Herved skabes der mulighed for en optimal opmærksomhed, god følelsesmæssig læring, et velreguleret vågenheds niveau og de motoriske aktiviteter vil fremme både kropskontrol og kropslig udførsel.