Priser på børneergoterapeutiske ydelser

Min ergoterapeutiske praksis blev ændret i løbet af 2022, så jeg nu udelukkende tilbyder: vejledning og supervision til forældre, plejeforældre og personalegrupper samt foredrag og kurser. 

Jeg har således ikke børn i forløb mere. Og foretager heller ikke undersøgelser og udredninger mere.

Mine interesser og mine erfaringer har altid været og er stadig børn og unge, som er svære at forstå. Det kan være børn og unge, der har oplevet svigt, mangel på omsorg i de traumatiserende opvækstmiljø de har haft.

Men jeg brænder for at bidrage med at hjælpe og forstå alle børn, som har svært ved at finde sin plads i fællesskabet.
Jeg har altid en stor nysgerrighed i at høre om og at kende barnets oplevelse i at deltage i hverdagens aktiviteter. At få indsigt i barnets selvforståelse, barnets mod og lyst til at bidrage i leg, kontakt og hvedagens aktiviteter, herunder er jeg altid interesseret i at lytte til hvad der bemærkes i forbindelse med barnets sanseintegration, lyst og mod til at bruge kroppen, lyst og mod til at afprøve nye færdigheder samt hvordan barnets humør og livs lyst kommer til udtryk..

Mine teoretiske referencer er sanseintegration, Theraplay, relationer, samspil, fællesskabers betydning for børn og unge. 

Priser for foredrag tilpasset afstanden fra Næstved og antal deltagere. Og jeg giver gerne tilbud, efter jeres ønsker og behos. Varigheden, særlige emner og interesser kan således tilpasses foredrag og kurser, så længe, det er indenfor de faglige områder hvor jeg har erfaringer. 

Eksempler på priser:

Foredrag af 2-3 timers varighed på Sjælland for optil 25 personer: 14.000 kr. plus kørsel i egen bil tur/retur fra Næstved.

Priser på kursusdage på hverdage af ca. 6-8 timers varighed på Sjælland er minimum 23.800 kr. for optil 25 personer.

For et lørdagskursus er prisen minimum 25.500 kr. ex. kørsel for optil 25 personer.

Vejledning og supervision for personalegrupper:
Dagsprisen er som ovenfor, når der er tale om vejledningsdage ude i dagtilbud, institutioner, kommuner og på opholdssteder på Sjælland.