Priser på børneergoterapeutiske ydelser

I min praksis har jeg fokus og erfaring med sanseintegration og med relationer og tilknytning.

Der er derfor 2 børnegrupper, jeg er meget optaget af og som jeg har erfaring med at have i kortere eller længere behandlingsforløb, med forudgående udredninger.

Dels er der den børnegruppe, som har oplevet svigt, mangel på omsorg i de traumatiserende opvækstmiljø de har haft.

Den anden børnegruppe er børn, som har en nedsat evne til at foretage tilstrækkelig sanseintegration, dvs. at de har utilstrækkeligheder med at opfatte, tolke, sortere og bearbejde sensoriske stimuli.

Det sker at der er sammenfald mellem disse to områder i nogle børns udfordringer. Det vil sige at de kan have både vanskeligheder med at bearbejde sansestimuli og have oplevet omsorgssvigt.

Det er vanskeligt at sætte antal timer på, hvor lang tid der skal bruges på at foretage den indledende udredning og dermed en vurdering af om der er behov for en særlig tilrettelagt indsats.

Typisk er et udredningsforløb dog på et timetal mellem 6 og 12 timer.

Alle undersøgelser af børn finder sted, starter med et "voksen-møde" (hvor barnet ikke deltager), hvor jeg indhenter relevante oplysninger fra barnets primære voksne – som kan være biologiske forældrene, plejeforældre eller primær pædagog fra barnets bosted. Sammen med de nærmeste voksne og de bevilgende myndigheder planlægges det forløb, som vurderes relevant. Skriftlige rapporter udarbejdes efter behov for forvaltning eller familien.

Er der tale om et forløb med børn, som har været udsat for omsorgssvigt skal der forventes forløb på typisk mellem 4 – 10 måneder 1 x om ugen. Her arbejder jeg overvejende med Theraplay inspirerede aktiviteter.

Prisen pr. time er 850 kr. og mine Theraplay-inspirerede behandlingsforløb faktureres med 1½ time pr. gang, da alle Theraplay-sessioner videofilmes, hvorefter videooptagelserne tolkes og analyseres mellem de enkelte sessioner.

 

Priser på foredrag af 2-3 timers varighed på Sjælland

Et aftenforedrag koster minimum Kr. 11.500,-  Hertil kommer kørsel i egen bil. Prisen kan variere afhængig af afstanden til stedet, hvor foredraget skal foregår..

 

Priser på kursusdage af 6-8 timers varighed på Sjælland

Prisen for en kursusdag på hverdage, afhænger af kursets geografiske beliggenhed, antal deltagere og antal timers varighed - men prisen er minimum 19.900,- kr, plus kørsel fra Næstved og retur. For et lørdagskursus er prisen minimum 22.500 kr. ex. kørsel.

Det er samme dagspris, når der er tale om vejledningsdage ude i institutioner, kommuner og på opholdssteder på Sjælland.