Theraplay

"Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og justeres løbende med den nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor området."

Efter et langt efteruddannelsesforløb er jeg nu certificeret Theraplay Terapeut.

Theraplay er primært rettet mod børn i halvanden til tolv års alderen, men kan også anvendes til teenagere og voksne. Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, selvværd og tilllid samt glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge i skole og fritid. 

Kort fortalt er Theraplay en intervention, der:

  • styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement
  • er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn
  • fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen: struktur, omsorg, engagement og udfordring
  • skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre
  • resulterer i, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som positive og givende.

læs mere på Theraplay.dk