Udtalelser fra kunder

Connie Nissen holder 100 foredrag/kurser om året og de er populære. 
 

"Vi er helt opstemte og fyldt med gode ideer eftet dit oplæg. Du er så super inspirerende og levende at høre :-)"

Foredrag med børneergoterapeut Connie Nissen i Adaption og Samfund, lokalforeningen Midt – og Vestsjælland

Mandag d. 16.maj 2011 efter normal arbejdsdag, havde en lille flok fundet vej til Ringsted Sportscenter, hvor ergoterapeut Connie Nissen øste af sin store erfaring og viden om børn, der har problemer med sanseintegrationen, hvilket er måden, hvorpå vi hver især bearbejder, fortolker og reagerer på sanseindtryk.

Connie er en energisk og engageret foredragsholder, som klart brænder for sit fag og interessen for børnene. Hun har 21 års erfaring som privatpraktiserende børneergoterapeut i Næstved, hvor hun sammen med kostkonsulenten Birgitte Flensholt har egen klinik. Her har hun gennem årene set mange børn, i aldersspændet fra 0 til 17 år, med mange forskellige problemstillinger fx med tæt fysisk kontakt, motorikken og bevægelser samt leg og læring. Men også problematikker med søvn, uro og spisning fylder en del i hendes klinik. Connie har arbejdet med en del adopterede børn, og mødt de problematikker, der kan følge med, når kropsopfattelsen og sansestimuleringen ikke er helt på plads.

Nogle børn kan have svært ved at sortere og bearbejde sanseindtryk. De bliver derfor hurtigt forvirrede, angste og overstimulerede og kan ikke fastholde deres opmærksomhed, men forstyrres hurtig af andre sanseindtryk fx lyd, lys eller andet. En del adopterede børn er sensorisk sarte, og er måske pga. deres svære start i livet ekstra følsomme. Sanseindtryk og tolerancetærskler er forskellige fra menneske til menneske, og Connie hjælper ved aftenens foredrag tilhørerne med at skabe rammer og pauser, og forsøge at finde den svære balance imellem for lidt og for meget, således at børnene skærmes i en hverdag med mange indtryk, men samtidig tilbydes relevante og udviklende stimuli. Nogle børn har forsinkede reaktioner, hvilket betyder at reaktionen ofte ikke kommer umiddelbart i situationen men først senere på dagen.

 

Gode råd:

Udvis ro – det skaber ro hos barnet.

Accepter barnets grænser – vær nænsom.

Tag børnene med i daglige aktiviteter – rollemodellerne er os.

Ha fokus på en god nattesøvn og mange pauser/middagslur, da det skaber god mulighed for at integrere indtryk.

Tilknytning til nære voksne er afgørende for al udvikling.

Positiv stemning skaber hurtigere indlæring – derfor er stemningen aldrig ligegyldig.

 

Se mere på Connies hjemmeside: www.sansemotorik.dk

 

 


"Det var rigtig spændende, jeg kunne have hørt på dig i mange flere timer.  

Jeg har selv arbejdet i børneinstutioner hele mit arbejdsliv og kunne godt have brugt sådan "en" som dig, til mange af de børn jeg er stødt på gennem årene.
Jeg håber virkelig at I bliver brugt flittigt, derude i den virkelige verden."

"Der har været et rigtig godt samarbejde og sammenhold på holdet."

"Jeg har været på mange kurser men aldrig glædet mig så meget til hver eneste gang som på dette kursus - alt har været brugbart."