Udtalelser fra kunder

Connie Nissen holder 100 foredrag/kurser om året og de er populære. 
 

 


Evalueringerne fra Protac´s temadag i Odense, d. 17. april 2012:

 

·         Megen ny viden man kan tænke over i samspil med børn

·         Super godt at få noget baggrundsteori bag ”sensorisk sarte børn”

·         Fagligt højt niveau – godt med litt. Henvisninger og relevante eksempler

·         Fik nogle Aha oplevelser da jeg kunne genkende eksemplerne fra vores egne børn

·         Gerne mere praktiske eksempler – video

·         Meget uddybende, levende og velbeskrevet foredrag

·         C.N var meget kompetent og underholdende. Hun har stor erfaring, hvilket var meget givende

·         Dejligt med masser af eksempler

·         Meget kompetent underviser med stor viden

·         Rigtig spændende emne – formidlet på en levende, humoristisk og saglig måde – tak for det

·         Man mærker at hun brænder for det hun gør

·         Hun formår at gøre fagligt stof letforståeligt for alle

·         Kunne godt have brugt mere tid med C.N og arbejdsredskaber – hvad gør vi for at hjælpe disse børn?

 

"Godt med eksempler og udgangspunkt i deltagernes hverdag."

"Tak for et virkelig godt kursus. Her er lidt rosende ord fra dagplejerne: Levende, inspirerende, lærerigt, brugbart, lyttende, spændende og aldrig kedeligt.

Bare lige så du også ved det.

Håber på at vi en anden gang får glæde af dig."

Fra et 2-dages kursus for dagplejere

Alle er meget rosende om dit oplæg!

Du er skarp, eksemplificerende og humoristisk. Rigtig godt! 

Deltagernes kommentarer er entydige: Kæmperos for et godt og meget inspirerende oplæg. De positive kommentarer står så at sige i kø ”Super inspirerende” – ”Meget levende” – ”Lærerigt om sammenhængen mellem krop og psyke” – ”Connie gav meget viden fra sig – jeg skal helt sikkert hjem og afprøve nogle ting…” ”Jeg fik sat ord på rigtig mange dagligdags situationer samt ny og videreudviklende viden…”

"Inspirerende at teori og praksis er blevet så godt sammenkædet, at der konstant har været en rød tråd i undervisningen."