Udtalelser fra kunder

Connie Nissen holder 100 foredrag/kurser om året og de er populære. 
 

"Godt at man kan gøre meget med små ting, som kan få stor betydning inden for både sprog, motorik og rytmik."

"En dejlig vekselvirkning mellem humoristisk/alvorlig undervisning."

Foredrag med børneergoterapeut Connie Nissen i Adaption og Samfund, lokalforeningen Midt – og Vestsjælland

Mandag d. 16.maj 2011 efter normal arbejdsdag, havde en lille flok fundet vej til Ringsted Sportscenter, hvor ergoterapeut Connie Nissen øste af sin store erfaring og viden om børn, der har problemer med sanseintegrationen, hvilket er måden, hvorpå vi hver især bearbejder, fortolker og reagerer på sanseindtryk.

Connie er en energisk og engageret foredragsholder, som klart brænder for sit fag og interessen for børnene. Hun har 21 års erfaring som privatpraktiserende børneergoterapeut i Næstved, hvor hun sammen med kostkonsulenten Birgitte Flensholt har egen klinik. Her har hun gennem årene set mange børn, i aldersspændet fra 0 til 17 år, med mange forskellige problemstillinger fx med tæt fysisk kontakt, motorikken og bevægelser samt leg og læring. Men også problematikker med søvn, uro og spisning fylder en del i hendes klinik. Connie har arbejdet med en del adopterede børn, og mødt de problematikker, der kan følge med, når kropsopfattelsen og sansestimuleringen ikke er helt på plads.

Nogle børn kan have svært ved at sortere og bearbejde sanseindtryk. De bliver derfor hurtigt forvirrede, angste og overstimulerede og kan ikke fastholde deres opmærksomhed, men forstyrres hurtig af andre sanseindtryk fx lyd, lys eller andet. En del adopterede børn er sensorisk sarte, og er måske pga. deres svære start i livet ekstra følsomme. Sanseindtryk og tolerancetærskler er forskellige fra menneske til menneske, og Connie hjælper ved aftenens foredrag tilhørerne med at skabe rammer og pauser, og forsøge at finde den svære balance imellem for lidt og for meget, således at børnene skærmes i en hverdag med mange indtryk, men samtidig tilbydes relevante og udviklende stimuli. Nogle børn har forsinkede reaktioner, hvilket betyder at reaktionen ofte ikke kommer umiddelbart i situationen men først senere på dagen.

 

Gode råd:

Udvis ro – det skaber ro hos barnet.

Accepter barnets grænser – vær nænsom.

Tag børnene med i daglige aktiviteter – rollemodellerne er os.

Ha fokus på en god nattesøvn og mange pauser/middagslur, da det skaber god mulighed for at integrere indtryk.

Tilknytning til nære voksne er afgørende for al udvikling.

Positiv stemning skaber hurtigere indlæring – derfor er stemningen aldrig ligegyldig.

 

Se mere på Connies hjemmeside: www.sansemotorik.dk

 

"Tak for et super godt forældremøde. Hold da op en energi og engangement du har, det er bare så dejligt - man bliver helt grebet af det. Super godt. Der er mange forældre som har kommenteret det, de synes alle at det var rigtig godt med en masse konkret viden som blev sagt på den sjove måde. Det synes de var rigtig godt. Personalet fik også en masse ud af det og de var bare vilde med dig." - Fra foredrag i vuggestue.

Alle er meget rosende om dit oplæg!

Du er skarp, eksemplificerende og humoristisk. Rigtig godt! 

Deltagernes kommentarer er entydige: Kæmperos for et godt og meget inspirerende oplæg. De positive kommentarer står så at sige i kø ”Super inspirerende” – ”Meget levende” – ”Lærerigt om sammenhængen mellem krop og psyke” – ”Connie gav meget viden fra sig – jeg skal helt sikkert hjem og afprøve nogle ting…” ”Jeg fik sat ord på rigtig mange dagligdags situationer samt ny og videreudviklende viden…”