31 maj 2023

Clone of kursusdag for Seminarer.dk Når nervesystemer smitter afholdes i Roskilde

Kursusdag med fokus på sanseintegration, sunde samspil, børns neurologiske udvikling og deres adfærd.

Hør om: 

  • Handlestrategier til børn, som reagerer anderledes på sensoriske stimuli end forventet
  • Viden om, hvorfor sensorisk bearbejdning kan spænde ben for gode samspil
  • Viden om hjerner, nervesystemer og relationers betydning for børns trivsel

 

Ekstern tilmelding sker direkte til Seminarer.dk 

https://seminarer.dk/kurser/naar-boerns-nervesystemer-smitter/

Tilmelding desværre ikke mulig. Se på Kommende kurser eller Foreslå et kursus