14 feb 2021

Om sensoriske tolerancer fra isvandet

Med dagens kolde havbad siddende i kroppen slår jeg lige endnu et slag for, hvor forskellige vi mennesker er.
 
Tidligere har jeg beskrevet, hvordan børns adfærd kan være påvirket af deres sensoriske tolerancer. Børn med lave tolerancer for sansestimuli har brug for få, overskuelige og gerne velkendte stimuli. Mens børn, som har højere sensoriske tolerance, nyder mere intense, heftige og varierede sansestimuli.
 
I samme familie og i samme børnegruppe kan der være børn med meget forskellige behov.
 
I disse dage oplever vi her i landet, at kulden er massiv, samtidig med at solen varmer, himlen er blå. Udelivet kalder derfor på kælketure, rulleture på de skrå sneklædte bakker, der opstår sneboldkampe, og der bygges snemænd og snekoner.
 
Men det kan skabe forvirring hos nogle voksne, fordi nogle børn frygter disse nye stimuli. De bliver overvældet af kælkens tur på bakken og hader den kolde luft på kinder og hænder. Det glatte underlag fra sne og is kan medføre stor usikkerhed og ubehag hos disse børn.
 
Andre børn oplever det helt anderledes. De nyder det modsatte. Jo hurtigere, jo vildere og jo mere varieret kroppen kan bruges i dette kolde element, des bedre. Her nydes variationerne og det intense sansebombardement, der følger med en sjov sneboldkamp, en rulletur rundt og rundt ned af skrænten og en lang og kildende fornemmelse i kroppen på kælken ned ad bakken.
 
I mange familier og i mange dagtilbud skal voksne rumme og navigere i disse børns forskellige tilgange og sensoriske behov.
 
Nogle børn skal med venlighed og opmuntring fra venner og voksne, introduceres og guides til at turde deltage. De har brug for at kigge på, hvad man kan på en kælkebakke, på skøjtebanen og på græsplænen fuld af kold sne. Her er det ofte dejligt at nøjes med at rulle små snebolde, eller lave sjove aftryk i sneen og måske en tur på kælken i et dejligt totalt kontrolleret tempo.
 
Andre børn nyder, at der bliver gives mere gas. Her kan ansvarlige voksne tilbyde øget tempo med intense og heftige oplevelser i det kolde element. Her nydes glideturen på isen, overraskelserne i sneboldkampen og stimuli fra både bevægelserne og fra kulden.
Som det er med børn, er det også med voksne. Nogle af os elsker det kolde isvand, andre vil hellere undvære. Herligt at vi er så forskellige. Derfor skal vi møde børn med forskellighed.
 
Held og lykke med mangfoldigheden.