8 aug 2022

Skolestart er hårdt arbejde!

Vi må ikke tage fejl af at den kommende skolestart kan være benhårdt arbejde for børnehjerner.

Lige om lidt er skolen i gang igen. Ferien er slut. De fleste børn glæder sig til at vende tilbage til den velkendte struktur, til vennerne og til de kendte fysiske rammer. En sjov tid venter - men også en krævende tid.

De helt nye skolestartere oplever at gå fra at være ”de store” i børnehaverne til at være ”de mindste” i skolen. Det kan være noget af en mundfuld.

Selve overgangen fra ferie til skole er svær for mange børn, fordi det kræver omstilling. Og det kan være både temmelig svært og udfordrende. Der er nye voksne, nye børn, nyt klasselokale og måske en helt ny og ukendt skole. Det vil for mange være lidt overskueligt og krævende.

Derfor må det ikke overraske nogen, at det på én og samme tid er både sjovt og hårdt at gå fra ferie til skolens hverdag.

Den nye hverdag vil indeholde flere kollektive beskeder, end ferien har haft - og ofte med ukendt indhold. Der vil være regler, der skal forstås og læres.

Frikvartererne er herligt for nogle – men for mange børn er det ikke rigtig afslapning, men ret anstrengende, da den løse struktur og den ”frie leg” kan være uoverskuelig – især for de nye skolestartere.
Skolestart er at sammenligne med voksne, der starter på kursus eller på nyt arbejde. Her er lokaler, kollegaer, regler, strukturer, beskeder og rutiner jo tilsvarende nye.

Derfor må alle voksne forvente, at børn udtrættes voldsomt, når opmærksomheden udfordres i timevis, mens børnene i de kommende uger skal vænne sig til de nye og i ukendte omgivelser.

Med andre ord: skolestart er hårdt arbejde for børnehjerner.

Forbered jer derfor på, at børnene kan være mere end almindelig trætte de første skoledage/uger og bliv ikke overrasket, hvis børnene kan virke både mutte, konfliktskabende eller vrede.

Eller måske det modsatte: stille, tavse og afvisende.

Se og forstå de små og de større børns adfærd som en overbelastning af deres nervesystem. Tilbyd børnene ro, gerne uden Ipad og telefon, for det kræver ægte hjernepauser efter en lang dag med masser af nye indtryk.  Og det gælder både de nye skolestartere og de ældre børn.

Uanset, hvordan børn reagerer, er det gavnligt at give dem pauser. Slæk på kravene og undlad at stille alt for mange spørgsmål og sig venligt ”Nej tak” til sociale sammenkomster i de første uger.

OG måske allervigtigst: Forsøg at undgå at blive smittet af børnenes dårlige humør. Udvis den største forståelse I kan finde frem. Skab gode stunder med hygge, mens barnet får noget godt og mættende at spise og drikke. Find på noget, der skaber ro, måske god musik, tegne eller kigge i bøger.

Inddrag også gerne kroppen. Fysisk sjov aktivitet efter skoledagen kan give god restitution for deres trætte hjerner. Cykl en tur sammen, lad børnene klatre i træer, spille bold eller give den gas på havetrampolinen.

Rigtig god skolestart til alle og god arbejdslyst til alle I voksne

Emne: