5 feb 2021

Tilbage til skolen

På mandag vil børn fra 0. til 4. klasse være i tilbage i deres skole. Efter flere uger hjemme. Dejligt af mange grunde – men det vil også betyde, at mange børn vil komme på overarbejde i denne næste tid.
 
For alle hjerner, især børnehjerner, kan li´ vaner, forudsigelighed og genkendelighed.
 
Man kan jo egentlig godt sige, at børnene bare skal tilbage til den velkendte ”gamle” skoleverden. Men de mange ugers hjemmeskole har sat sine spor, og det kan tage tid at få de indlærte vaner med hjemmeskole til at vige for det, som nu skal ske. Nemlig tilbage til mønstre, vaner og rutiner, som skoledagen var for 7 uger siden. Med andre voksne, med vennerne og med de fysiske rammer.
 
Det er helt forventeligt og helt forståeligt, at det kan være temmelig svært at komme i skole igen.
 
Derfor må mange forældre forvente, at børn reagerer på forandringerne i den næste tid. Børnenes nervesystem ”larmer” over det nye. Det kan være med motorisk uro, med følelsesmæssige voldsomme reaktioner, med træthed eller med let til gråd og følelsesmæssige skrøbelighed.
 
Nogle børn reagerer næsten ikke, andre kun lidt, andre børn får det rigtig svært.
 
De børn, som har svært ved at være fleksible, og som har det bedst med at følge kendte rutiner, bliver igen særlig udfordret. Børn, som har brug for ekstra tid til at genkende, genkalde og forstå dagens rutiner, vil ofte forsøge at bestemme selv. Både over de andre børn og over de voksne. Så nye kampe kan opstå, når der igen skal leges med vennerne i frikvartererne og når kravene fra skolen voksne skal udføres.
 
Forskellen på hjemmeskole og den fysiske skole er massiv. På mandag kan alle høre alles lyde, se alle klassekammeraternes bevægelser, mærke den fysiske kontakt og dufte alle. Tætheden i at være i samme rum i flere timer med mange andre kan være overvældende.
En anderledes dag som børnene jo egentlig kender, men som de ikke har været i, i over 7 uger. Så meget skal lige læres forfra.
 
Gentag derfor, hvad der skal ske og hvornår. Lav skemaerne endnu mere detaljerede, end I plejer. Hold en lille pause med legeaftaler i fritiden, til hverdagen er kommet ind under huden.
 
Tilbyd pauser efter skoletid, hvis det kan lade sig gøre.
 
Vær tålmodig og vis overbærenhed - efter noget tid er det nye ikke nyt mere, så vender overskuddet tilbage.