12 aug 2018

Tips til skolestarten

Så blev det tid til skolestart for aller første gang for mange børn. En meget spændende tid, og noget de fleste børn har set frem til længe. 

Derfor kan det virke overraskende for både børn og voksne, at det er hammer hårdt med alt det nye. Det kræver kolossalt meget af børns hjerner at lære at gå i skole. Det er helt sammenligneligt med, når voksne er på kursus eller starter nyt arbejde, hvor lokaler, kollegaer, regler, beskeder og rutiner er nye. Derfor er vi hammertrætte, når vores opmærksomhed på at lære det hele – hurtigt, har været udfordret i timevis.

I skolen oplever de nye skolestartere det samme. De skal lytte efter kollektive beskeder med nyt indhold, de skal lære nye regler, begå sig i nye fysiske rum med nye venner og nye voksne. Både ude og inde er der helt nye omgivelser,og frikvartererne med pauser er for mange slet ikke afslapning, men kan være temmelig anstrengende.

At deltage aktivt i skolens opdelte lektioner på op til 3 kvarterer eller mere - hvor børn skal lytte, følge andres anvisninger, være i ro, holde impulser tilbage er krævende og trættende! Det er hårdt arbejde for børnehjerner. 

Derfor skal vi give god plads til hjernepauser, i løbet af skoledagen og når skoledagen er slut.

Meget gerne uden Ipad og telefon, for de kræver nemlig også hjernemæssig opmærksomhed, præcision, koncentration og timing.

Ægte pauser i og efter skoledagens mange indtryk gavner helt vildt. Præcis, som når voksne er flade og energiforladte efter de nye oplevelser vi oplever på en ny arbejdsplads eller på kursus.

Nogle børn viser deres træthed ved at ændre adfærd. De kan blive sure, mutte, konfliktskabende og vrede. Andre bliver helt stille. Tolk det som overbelastning og giv ro. Det gælder især nye skolestartere. Men også ældre børn, kan have svært ved at indrette sig på skolens mange krav efter en lang ferie.

Uanset, hvordan børn reagerer, er det afgørende, at give deres nervesystem pause. Helt fri. Prøv at slække lidt på kravene. Lad dem være lidt i fred.

Undlad at stille alt for mange spørgsmål og prøv at undgå at blive smittet af deres mulige dårlige humør.

Giv dem noget godt og mættende at spise og drikke, lad dem lytte til musik, tegne eller kigge i en bog. Måske skal de ligge ned og putte lidt. 
Det er osse både afslappende og energi givende med fysisk aktivitet. Så op på cyklen, klatre højt op i et træ eller at bruge trampolinen er gode aktiviteter efter en tænksom skoledag. 
For trætte det bliver de fleste og det skal vi planlægge efter.

Rigtig god skolestart til alle.